top of page

Sa k Fè Everett Mache
Fwa Transpò Kominote!

transporation fair flyer - HC.png
DAT: Samdi, 8 Jen, 2024
(si lapli tonbe se 9 Jen)

LÈ: 11:00 AM - 3:00 PM
LOKAL: 7 Acre Park arebò Northern
Strand Trail la, Everett

Enskri alavans api resevwa yon lòt tikèt pou raf la avèk yon jile fliyorersan gratis!

U18.png
Èske w te janm vle...
  • Pratike mete bekàn ou sou yon rak otobis?
  • Fè yon ti virewon gide tou kout sou bekàn sou yon wout pave?
  • Mete atizay reflektif sou scooter, kas, chèz woulant ou oswa bekàn ou?
  • Eseye yon kouri/mache plezan 5K konplè oswa a mwatye... oswa yon E-bike oswa yon BlueBike?
  • Pale ak moun MBTA yo?
  • Konnen nouvo wout otobis yo k ap vini nan Everett?
  • Pwofite de friyandiz GRATIS kamyon manje epi plis ankò ak moun Everett?
Donk Fwa sa a se Pou ou!
 
Pral gen tèlman bagay k ap pase ke li difisil pou nou pale de tout, men kontinye li epi enskri jodi a pou n konnen konbyen moun k ap vini!
Detwa nan Aktivite Evènman yo (klike la pou yon lis konplè, ki gen ladan detay ak orè yo):

Pratike mete bekàn ou nan otobis la

Jwenn yon ajisteman gratis pou bekàn

Bike Ride

Fè yon ti virewon gide tou kout sou bekàn sou yon
santye ki pave

Screenshot from 2024-04-18 17-15-54.png

Eseye yon BlueBike oswa e-bike yon konpayi lokal

Screenshot from 2024-04-18 16-33-56.png

Fè yon atis ede w dekore bekàn ou, chèz woulant, kas
scooter ou .... ak atizay reflektif

2020-11-24-chelsea-bus-lane.jpg
27746947258_fc3a4c5606_b.jpg

Koute MBTA ak lòt moun sou nouvo wout otobis yo nan
Everett

Kouri oswa mache nan yon 2.5 oswa 5K Run/Walk
amizan

th-2531896908.jpg

Fè timoun ou yo dekore bisiklèt yo epi monte nan yon
parad pak

OIP (1).jpeg

Aprann nan men MassDOT sou yon nouvo pon bekàn/
ped Mystic River ki pral konekte Everett ak Somerville.

KryptoniteKryptoLokMTBU-Lock_e27b467a-ede4-42ae-bd80-349cc7c0b8c0.webp
Screenshot from 2024-04-19 13-47-01.png

Antre nan yon raf pou kadna bisiklèt ak limyè
Kryptonite, kas BlueBikes ak plis ankò!

OIP.jpeg
download.jpeg

Jwi manje biznis lokal yo

Orè Jou Evènman:

11:00 AM - 3:00 PM: Ekspozisyon, dekorasyon bekàn/scooter/kas/chèz woulant, atizay ak atizana, kamyon manje, jwèt, mizik ak pèfòmans, eseye e-bike

11:00 AM: Enskri epi fè liy pou monte bekàn OSWA mache/kouri
11:30 AM: Monte bekàn ak yon Gid ak mache/kouri kòmanse
12:30 PM: Akèy Majistra a ak lòt moun
1:30 PM: Parad Timoun
2:00 PM: Tiraj Raf
Pou plis detay sou aktivite evènman tcheke la.
Ekspozan yo:
Gade lis konplè ekspozan rmakab yo la.
Èske w se volontè oswa yon ekspozan? Klike la a.
Pou plis enfòmasyon:
Kontakte nou ak nenpòt kesyon nan Info@gogreenstreets.org.
Nou pa ka tann pou nou wè ou le 8 jen!
- Ekip la nan Green Streets Initiative, an kolaborasyon ak Vil Everett, MA

Mèsi a Green Streets'
Patwonaj jenere ak donatè an nati

GOLD PLUS
Encore logo.jpg
SILVER
Davis_Full-Color-Logo_RGB (1).jpg
GREEN AND IN-KIND DONORS
Kryptonite logo.png
Pixela logo.png
bluebikes logo.png
Ciclismo Classico
bottom of page