top of page

Sa Ki Motive Everett Fwa Transpò:
Enfo pou Patnè ak Volontè yo

Vil Everett ansanm ak Green Streets Initiative anonse premye evènman milti-modal transpò k ap janm fèt ki rele Fwa Transpò Sa ki Motive Everett!

 • DAT: 8 Jen, 2024 (Si gen lapli: 9 Jen)

 • LÈ: 11AM - 3PM

 • LOKAL: 7 Acre Park nan Northern Strand Trail, Everett

Tcheke orè evènman yo ak lis aktivite evènman yo!


Background: Green Streets ak Transpò Vil Everett ansanm ak Depatman Mobilite pral òganize yon ekstravagans transpò sou Northern Strand Trail la. Evènman sa a pral yon jou ki gen anpil plezi
ki fèt pou rasanble kominote Everett la nan transpò ekitab ak san danje pou tout moun. Ap gen tou manje, mizik, jwèt, ak atizay ak atizana!

 

Evènman an ap fè swit a pwojè Sa ki Motive Lekòl Everett yo ke nou te konplete resamman.

Kiyès k ap la? Jiske la, patnè kominotè yo gen ladan yo:

 • Local Food Trucks

 • Everett Transportation and Mobility Department

 • Everett Public Schools Art Department

 • Other City of Everett Agencies

 • Massachusetts Department of Transportation (MassDOT)

 • MBTA

 • Green Streets Initiative

 • Lower Mystic TMA

 • Livable Streets

 • Landry's Bike Shop

 • Bike to the Sea

 • Fifield E-Bikes

 • Bluebikes

 • Transit Matters

 • Walk Massachusetts

 • Safe N' Stylin

 • Safe Routes to School

 • Neighborways

 • Mystic River Watershed Association

 • Everett Community Growers

 • Better Future Project

 • MGH Community Care Van

 • American Heart Association

 • Eliot Family Center

Riverbend Park Graphic.png
transporation fair flyer - HC.png

Map of Rivergreen Park in Everett

Ekspozan/Kominote Patnè Lojistik

1. Dat Lapli: Retounen tcheke la Jedi, 6 jen a 6pm pou mizajou dat lapli. N ap voye imel ba ou tou.
2. Arive: Tanpri eseye rive nan 7-Acre Park ant 10:00 ak 10:15 AM jou evènman an pou prepare epi pale ak lòt ekspozan yo.
3. Pataje paj wèb evènman an ak feyè enprimab la sou medya sosyal ak rezo pa w yo!

Lojistik volontè

1. Dat Lapli: Retounen tcheke la Jedi, 6 jen a 6pm pou mizajou dat lapli. N ap voye imel ba ou tou.
2. Arive: Tanpri tcheke nan tab akèy la kou w rive. Si w te enskri sou fòm sa a, ou ta dwe resevwa kominikasyon ki konfime lè w la.
3. Pataje paj wèb evènman an ak feyè enprimab la sou medya sosyal ak rezo pa w yo!

Kouman m ka patisipe?

1. Mete evènman an nan kalandriye w!
2. Jwenn nou kòm patnè lè w fè n konnen nan https://bit.ly/Everetteventpartnersignup

3. Vin volontè nan evènman an lè w enskri la: https://tinyurl.com/everett-volunteer
4. Patwone evènman an oswa fè yon don nan raf la - kontakte George nan george@gogreenstreets.org
5. Pataje lide avèk nou sou fason pou rann evènman sa a amizan ak enspire! Mete w alèz pou kontakte Shannon nan ssullivan@gogreenstreets.org.

Òganizasyon lokal ki enplike nan "machin-limyè" oswa mouvman transpò dirab yo byenvini pou vin jwenn nou kòm yon patnè kominotè. Se va yon opòtinite ideyal pou fè demontrasyon pwogram ou yo bay
piblik la. Vin yon patnè tou senpleman vle di ke ou pral 1) planifye pou ekspoze la epi 2) ede nou pibliye evènman an. 

 

N ap fè rechèch tou pou lòt patnè oswa sipòtè, kidonk si ouw ta gen sijesyon, ou ka ajoute yo tou sou fòm patnè a. Nou ka pale avèk ou plis atravè ankò atravè yon videyo kout oswa yon apèl telefòn (gade
lyen Calendly nou an).

Nou pral mete paj sa a wèb ajou pandan ke n ap kontinye planifye evènman an.

Tcheke pwojè Sa ki Motive nou yo:
 • Sa ki Motive Siklis Dorchester yo
 • Sa ki Motive Lekòl Everett yo
 • Sa ki Motive Frisoli Youth Center
 • Sa ki Motive Deplasan Zòn Boston yo
 • Sa ki Motive Massachusetts General Hospital Institute of Health Professions
 • Sa ki Motive Achtè Cambridge Bike yo
 
Si w enterese fè demontrasyon manm deplasan vèt yo nan espas travay ou, òganizasyon relijye oswa lòt gwoup kominotè w, klike la a pou plis enfòmasyon.
bottom of page